Jan Opzeland

Gisteren is tot ons gekomen het overlijden van Jan Opzeland.
Jan was de man van ons erelid en oudvoorzitter Agatha Opzeland

Jan was altijd in voor een praatje als hij zijn vrouw naar het zwembad bracht.

Wij zullen Jan gaan missen.

En we wensen iedereen die hem dierbaar was alle sterkte toe.

Beste leden en familie
 

Coronanieuws.Na de persconferentie van 6 mei werd duidelijk dat de binnenzwembaden weer open mochten. Hierop heeft het bestuur contact gezocht met het management van de Wiel. Helaas bleek dat de verbouwingswerkzaamheden die in de zomervakantie gepland stonden naar voren zijn gehaald en het zwembad de Wiel niet eerder opengaat dan 17 augustus. Dit betekent dat wij de reguliere lessen pas weer kunnen opstarten met ingang van 21 augustus 2020.
Wel is het bestuur nog in gesprek met Schagen Actief (verhuurder van de Wiel) om eventueel voor een beperkte groep leerlingen nog iets te kunnen betekenen in een van de buitenbaden (Tuitjenhorn of Dirkshorn).
We denken hierbij aan de leerlingen van het ABC zwemmen uit het diepe bad. Als zwemvereniging vinden wij het belangrijk dat deze groep kinderen nog even kunnen leszwemmen voordat de grote vakantie begint. Mocht een en ander gaan lukken, dan zullen wij deze groep kinderen in een aparte mail benaderen.
 

Contributiebetalingen.


De penningmeester heeft berekend dat wij de contributie van april t/m juli niet aan de leden hoeven door te berekenen. Dit komt mede omdat Schagen Actief ons de huur van zwembad de Wiel in deze maanden ook niet berekend.
Het niet berekenen van de contributie over deze maanden zal waarschijnlijk wel een negatief saldo betekenen aan het eind van het jaar. Maar de vereniging heeft nog een beetje reserve om dit op te vangen.
Natuurlijk bent u vrij ons te sponseren in deze lastige tijden dat kan via onze girorekening NL09 INGB 0003 5105 79
 

Jaarvergadering.


Door de crisis is onze algemene ledenvergadering, die gepland stond op
16 maart, niet doorgegaan. Zoals het er nu naar uitziet zouden we pas weer een algemene ledenvergadering kunnen houden medio september/oktober van dit jaar. Daarom heeft het bestuur besloten deze vergadering dit jaar niet door te laten gaan.
Belangrijkste punten die in de vergadering besproken hadden moeten worden.
Kascontrole en decharge verlenen aan de penningmeester.
De kas en de stukken zijn dit jaar gecontroleerd door, Mark Borst en Edo Meinema. Hieronder ziet u hun schriftelijke verslag van Mark Borst namens de kascontrole commissie.
Beste Marjo
Ik zal niet bij de jaarvergadering aanwezig zijn en mijn collega van de kascommissie ook niet. Via deze mail brengen wij graag verslag uit. Afgelopen dinsdag (11-2-2020) hebben we met Marcel de volledige boekhouding 2019 doorgenomen en we kunnen melden dat hierbij geen bijzonderheden zijn aangetroffen en dat we e.e.a. hebben goedgekeurd.
Bestuurssamenstelling
Manon de Jong en Marjo Jansen beiden dit jaar statutair aftredend en herkiesbaar.
Contributieverhoging.
Het bestuur had op de jaarvergadering een contributieverhoging willen voorstellen vanwege de geïndexeerde verhogingen (huur zwembad, bondscontributie ed).
Deze verhoging zou inhouden:
Wekelijks een lesuur leszwemmen t/m 17 jaar van € 36,75 naar €38,50
Vanaf 18 jaar van € 38,75 naar €40,50
Ouder en kind-zwemmen: voor de ouder van € 14,== naar €14,75
voor het kind van € 36,75 naar €38,50
Wekelijks een lesuur vrij zwemmen t/m 17 jaar van € 36,75 naar €38,50
Vanaf 18 jaar van € 38,75 naar €40,50
Vrij zwemmen in de vakantie van de Schager
basisscholen t/m 17 jaar blijft €12,50
Vanaf 18 jaar van € 14,== naar €14,75
Het afzwemgeld kost blijft € 7,50
Meezwemmen tijdens het vrij zwemmen per keer blijft € 3,==

Deze punten wil het bestuur nu schriftelijk aan u voorleggen met het verzoek als u bezwaar heeft dit uiterlijk 1 juni 2020 te melden via de mail watervriendenschagen@hotmail.com
Ook als u verdere vragen heeft kun u ons benaderen via bovenstaande mail.


Hoe nu verder?


Natuurlijk kunnen wij niet in de toekomst kijken maar we hopen jullie weer te kunnen verwelkomen op 21 augustus as.
Waarschijnlijk zullen er dan nog steeds anderhalve meter maatregelen zijn. Over die maatregelen en eventueel andere ontwikkelingen houden we jullie op de hoogte. U kunt ons ook volgen via social media (facebook en website).
Voor degene die we niet meer zien/spreken voor de vakantieperiode.
Geniet van de vakantie, blijf gezond en graag tot ziens.


Met vriendelijke groet, 
Bestuur van de Watervrienden Schagen

 

 

 

 

Kleding zwemmen LET OP!!!!!!!!!


Vrijdag 5 april zwemmen wij met kleding aan. Hierbij nog even de kledingeisen op een rijtje. ...Let op leggings, of nauwsluitende broeken mogen niet.
Voor de kinderen die les hebben in het instructiebad (kikker- zeepaarden- en pinguïngroep) is een T-shirt met lange mouwen en waterschoenen voldoende.

Voor de dolfijnen (A-groep) Badkleding. Shirt of blouse met lange mouwen, Lange broek, jurk of rok tot de enkels. Schoenen (plastic, leren en sportschoenen zijn toegestaan; schoenen zonder echte zool zijn niet toegestaan)

Voor de krokodillen (B-groep) Badkleding. Shirt of blouse met lange mouwen Lange broek, jurk of rok tot de enkels. Schoenen (plastic, leren en sportschoenen zijn toegestaan; schoenen zonder echte zool zijn niet toegestaan)

Voor de orka's (C-groep) Badkleding. Shirt of blouse met lange mouwen. Lange broek, jurk of rok tot de enkels. Schoenen (plastic, leren en sportschoenen zijn toegestaan; schoenen zonder echte zool zijn niet toegestaan). Jas met lange mouwen. 

Voor zwemvaardigheidsgroepen en survival is dit een shirt met lange mouwen, een lange broek en waterschoenen.
 

 

 

 

Wachtlijst:

Op dit moment hebben wij voor het eerste groepje, de kikkers, een wachtlijst van gemiddeld 12 maanden. Mocht er eerder plek zijn dan roepen wij de kinderen uiteraard eerder op.

 

Welkom

Jeugd- en Sportvereniging De Watervrienden Schagen is opgericht op 11 november 1975 door drie enthousiaste vrijwilligers. Inmiddels bestaat onze vereniging al ruim 40 jaar en inmiddels hebben we ruim 30 vrijwilligers die diverse werkzaamheden binnen onze vereniging verrichten. Al deze vrijwilligers krijgen binnen onze vereniging ook een opleiding.

Een van de belangrijkste doelen van onze vereniging is het geven van zwemlessen. Hierbij is niet het behalen van een diploma het belangrijkste, maar het plezier in het zwemmen en het leren hoe je jezelf kan redden in het water. Dit vinden wij veel belangrijker. Wil je meer weten over onze afdeling zwemmen. Klik dan hier.

Maar we doen meer:

Naast het volgen van zwemlessen hebben wij ook een aparte afdeling Jeugd- en jongerenwerk. Deze afdeling organiseert heel veel activiteiten buiten het zwemmen om. Wil je meer weten over onze afdeling Jeugd- en jongerenwerk? Klik dan hier.

 

Gedragscode Zwembranche NPZ

Watervrienden Schagen confirmeert zich met de gedragscode zwembranche welke is uitgegeven door het Nationaal Platform Zwembaden NRZ 25 mei 2011. Met het aangaan van het lidmaatschap geeft u toestemming dat geoorloofd contact (instructie en hulp) tussen instructeur en leerling is toegestaan. Vastlegging in een logboek zal niet plaatsvinden, omdat er dan voor het geven van lessen te weinig ruimte meer overblijft. In het bijgevoegde bestand kunt u de gedragscode zwembranche, welke is uitgegeven door het Nationaal Platform Zwembaden NRZ 25 mei 2011, vinden.

  Gedragscode

Vertrouwenspersoon

Weet u dat wij ook een vertrouwenspersoon hebben? Dit is Claudia de Jong. Mocht u in een conflict komen met een kaderlid en u komt er echt niet meer uit. Kunt altijd met haar contact op nemen. Indien zij er samen met u en ons niet uit komt zal zij naar het bestuur stappen, om dan samen naar een oplossing te zoeken. Daarnaast is er ook een landelijke commissie welke kan helpen bij conflictbemiddeling zij zijn te bereiken via 0900 202 5590. Meer informatie hierover kunt u vinden op de site van de NRZ.

Vertrouwenspunt Sport & doorverwijzing vertrouwenspersonen NOC*NSF